Pirkimų politika

UAB „Trustpack“ PIRKIMŲ POLITIKA

Vykdydami pirkimus, didžiausią dėmesį teikiame jų skaidrumui, remiamės sąžiningumo bei teisingumo principais.

SIEKIAME, kad mūsų gaminami produktai būtų aukščiausios kokybės. Mūsų gaminių sėkmė visada priklauso nuo žaliavų kokybės, todėl siekiame maksimaliai patenkinti kiekvieno kliento reikalavimus.

Mūsų veikla ATITINKA visas teisės normas ir aktus. Vykdome nusistatytą pirkimų etiką:

  • Draudžiami asmeniniai interesai su tiekėjais;
  • Draudžiamas įvairių svetingumo dovanų iš tiekėjų gavimas, jų raginimas bei siūlymas;
  • Skatinamas socialinis aplinkosauginis bendradarbiavimas.

Palaikome nešališką ir SĄŽININGĄ POŽIŪRĮ Į TIEKĖJUS bei siekiame kurti darbinius, pasitikėjimu pagrįstus santykius su jais. Reikalaudami iš savo tiekėjų pateikti kokybiškus produktus už mažiausią galimą kainą iš anksto sutartu laiku, mes bendradarbiaujame su jais, skatindami aplinkosaugines idėjas ir socialiai atsakingą verslą. Mes pasitikime savo tiekėjais ir tikimės iš jų sąžiningo ir ilgalaikio bendradarbiavimo.

UŽTIKRINAME kiekvieno iš tiekėjų KONFIDENCIALUMĄ, neatskleidžiame ir viešai neskelbiame tiekėjų konfidencialios informacijos, kurią gavome atliekant pirkimus.

Esame SOCIALIAI ATSAKINGA KOMPANIJA, todėl tikimės, kad tiekėjai kartu su mumis ieškotų kaštų mažinimo galimybių, mažintų produktų ekologinę naštą.