Privatumo politika

Ši Privatumo politika yra skirta asmenims, kurie naudojasi UAB "Trustpack" (toliau vadinama Bendrovė arba mes) teikiamomis paslaugomis ir lankosi Bendrovės internetinėje svetainėje www.trustpack.lt (toliau vadinama Svetainė).

Naudodamiesi Svetaine, pateikdami savo duomenis, pildydami užklausos formą, siųsdami ar kitu būdu pateikdami savo gyvenimo aprašymą (CV), tęsdami naršymą Svetainėje, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika ir neprieštaraujate jos nuostatoms, taip pat sutinkate, kad Bendrovė rinktų apie Jus duomenis, kuriuos Bendrovė gauna, kai naršote Svetainėje, kai užpildote užklausos formą, atsiunčiate CV ar kitokiu būdu kreipiatės į Bendrovę.

Šia Privatumo politika mes nesiekiame su Jumis susitarti dėl to, kaip bus tvarkomi Jūsų duomenys. Mes informuojame, kokia informacija apie Jus renkame, kai lankotės Svetainėje, kam šią informaciją perduodame ir kaip galime ja disponuoti.

Jeigu nesutinkate, kad Bendrovė rinktų apie Jus duomenis, prašome neteikti mums savo asmens duomenų ir/ ar nenaršyti Svetainėje.

1. Sąvokos, kurias naudojame šioje Privatumo politikoje

Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Jūs); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų subjektas - fizinis asmuo (Jūs), kuris naudojatės paslaugomis arba esate juridinio asmens atstovas, arba asmuo, kuris naršote Svetainėje.

Duomenų valdytojas - Bendrovė UAB "Trustpack", kuri nustato duomenų rinkimo pagrindą, tvarkymo tikslus bei priemones.Svetainė - Bendrovės internetinė svetainė www.trustpack.lt.

Slapukas (angl. cookie) - mažas dažniausiai naudojamas tekstinis failas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra siunčiamas į kiekvieno Duomenų subjekto įrenginį, kuriuo jis jungiasi ar naršo Svetainėje. Slapukai įrašomi į Duomenų subjekto įrenginį tik jam davus sutikimą. Jie leidžia stebėti Duomenų subjekto veiksmus Svetainėje, rinkti apie jį duomenis tam, kad būtų galima užtikrinti sklandų Svetainės funkcionavimą, stebėti statistinę informaciją, teikti specializuotus pasiūlymus.

Tiesioginė rinkodara - veikla, kai Duomenų subjektui teikiama informacija, specializuoti pasiūlymai telefonu, el. paštu ar bet kokiu kitu būdu, siekiant pasiūlyti ir/ ar pristatyti Bendrovės prekes / paslaugas, pasiteirauti nuomonės ar sulaukti kitokio atgalinio atsako.

Duomenų apsaugos įstatymai – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, nacionalinės kompetentingos įstaigos nustatytos taisyklės asmens duomenų tvarkymui.

2. Kokiais principais mes vadovaujamės tvarkydami asmens duomenis? 

Mes siekiame, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi sąžiningai, skaidriai ir teisėtai. Patikiname, kad visi asmens duomenys yra tvarkomi laikantis Duomenų apsaugos įstatymais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Mes užtikriname, kad renkame tik tuos asmens duomenis, kurie reikalingi siekiant įgyvendinti Bendrovės tikslus, siekiame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo surinkti ir tik tiek, kiek būtina konkrečiam asmens duomenų tvarkymo tikslui pasiekti. Garantuojame, kad imsimės visų būtinų priemonių, kad netikslūs ir neteisingi duomenys būtų kuo greičiau ištrinami arba pataisomi į teisingus.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo to, kokią informaciją pateikiate Jūs, kai lankotės svetainėje, užpildote užklausos formą arba pateikiate savo duomenis įsidarbinimo Bendrovėje tikslais ar lankotės Bendrovės patalpose. Duomenys tvarkomi tik esant teisėtam tvarkymo pagrindui. 

3. Kokius asmens duomenis mes tvarkome? 

Tiesiogiai Jūsų pateikiama informacija, kurią Jūs pateikiate užpildydami užklausos formą: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, įmonės ar organizacijos, kurią atstovaujate pavadinimas, ir kitą informacija, kurią mums pateikiate naršydami Svetainėje.

Jūsų pateikiama informacija įsidarbinimo Bendrovėje tikslu. Jei Jūs norite įsidarbinti Bendrovėje, įprastai mums turite pateikti šiuos asmens duomenis: gyvenimo aprašymą (CV), vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą. Jeigu Jūs apie save pateiksite daugiau informacijos (asmens duomenų), tai suprasime kaip aiškiai išreikštą Jūsų sutikimą tvarkyti tokius papildomai pateiktus duomenis.

Informacija, kaip Jūs naudojate mūsų Svetainę: informaciją, kurią gauname, kai Jūs naršote Svetainėje, įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę lokaciją ar kt. informaciją apie Jūsų kompiuterį ar kitą naudojamą įrenginį. Taip pat informaciją apie Jūsų veiksmus Svetainėje - statistiką apie apsilankymų trukmę, puslapio paieškas, paspaudimų skaičių, naršymo istoriją ir pan. 

4. Kokiais tikslais naudojame Jūsų asmens duomenis? 

Bendrovė naudoja Asmens duomenis šiais tikslais:

Bendrovės paslaugų / prekių užsakymo tikslais. Kai užpildoma užklausos forma, Duomenų subjektas turi pateikti asmens duomenis tiek, kiek reikalaujama konkrečiai paslaugai ar prekei užsisakyti. Duomenys naudojami pasiūlymo pateikimo tikslais, tvarkymo teisinis pagrindas – sutarties su potencialiu klientu sudarymas.  

Asmens duomenys, kuriuos pateiksite kandidatuodami į darbą Bendrovėje, tvarkomi darbo sutarties su potencialiu darbuotoju sudarymo tikslu, tvarkymo teisinis pagrindas – sutarties su duomenų subjektu sudarymas.

Svetainės lankomumo statistikos analizei. Mes siekiame užtikrinti sklandų ir kokybišką Svetainės funkcionavimą, ją tobulinti, pritaikyti klientų poreikiams. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Duomenų subjekto sutikimas.

Tiesioginės rinkodaros tikslais. Siekiame palaikyti santykius su klientais, todėl galime teikti specializuotus pasiūlymus, akcijas ir kt., taip pat - administruoti užklausas, kurias Jūs užpildote, kreipdamiesi į Bendrovę. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Duomenų subjekto sutikimas.

Kitais tikslais. Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam esame gavę Jūsų sutikimą.

5. Asmens duomenų tvarkymas įsidarbinimo Bendrovėje tikslu

Jeigu Jūs kandidatuojate į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas Jums nepateikiamas, arba Jūs nenurodėte, jog kandidatuojate į konkrečią poziciją, gavę Jūsų sutikimą, mes duomenis saugosime ir tvarkysime Bendrovės kandidatų duomenų bazėje būsimoms darbuotojų atrankoms ne ilgesnį nei 6 (šešių mėnesių) terminą. Tokiu atveju, pateikti duomenys suvedami į Bendrovės kandidatų (potencialių darbuotojų) duomenų bazę. Visą duomenų saugojimo laikotarpį mes galime vertinti Jūsų kandidatūrą bei teikti Jums pasiūlymus į darbo vietas Bendrovėje. Duomenų tvarkymo pagrindas – duomenų subjekto (Jūsų) sutikimas. 

Jei Jūs nesutinkate dėl asmens duomenų saugojimo ir tvarkymo Bendrovės kandidatų duomenų bazėje būsimoms darbuotojų atrankoms, pasibaigus atrankai į konkrečią poziciją, Jūsų duomenys bus sunaikinami. 

Atšaukti duotą sutikimą Jūs galite bet kuriuo metu susisiekę su mumis žemiau nurodytais kontaktais. 

6. Informacija apie naudojamus slapukus

Informuojame, kad norėdami užtikrinti patogesnį naršymą bei sužinoti apie Svetainės lankytojų elgesį, Svetainėje naudojame slapukus. Slapukai leidžia rinkti statistinę informaciją, užtikrinti kokybišką Svetainės funkcionalumą. 

Svetainėje naudojami slapukai:

  • laravel_session
  • XSRF-TOKEN

Slapukai gali būti patalpinti tik tuo atveju, jei tą leidžia Jūsų naudojamo įrenginio nustatymai. Naršydami Svetainėje, Jūs sutinkate su slapukų įrašymu. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti, pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Galite naršyklėje slapukus išjungti, tačiau informuojame, kad slapukų ištrynimas gali lėtinti naršymo Svetainėje laiką, blokuoti prieigą ar kitaip riboti kai kurias Svetainės funkcijas, kurios būtinos, kad Svetainė veiktų kaip dera. Jeigu jums reikia išsamesnės informacijos apie slapukus, apsilankykite interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org, kur rasite išsamios, nepriklausomos informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra Jūsų kompiuteryje. Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono, turėsite pasiskaityti telefono naudojimo instrukciją.

7. Kaip atsisakyti tiesioginės rinkodaros?

Atsisakyti Bendrovės tiesioginės rinkodaros galite spustelėję atsisakymo nuorodą laiške arba susisiekę su mumis žemiau nurodytais kontaktais.

8. Kaip mes saugome Jūsų duomenis?

Užtikriname, kad duomenys, kuriuos mes renkame, yra adekvatūs ir tik tokie, kurie reikalingi jų rinkimo tikslams įgyvendinti. Garantuojame, kad asmens duomenys tvarkomi sąžiningai ir panaudojami tik tiems tikslams, kuriems buvo renkami.

Bendrovė saugos Jūsų asmens duomenis 3 (trejus) metus nuo jų pateikimo, išskyrus tuos atvejus, kai Duomenų subjektas reikalauja kitaip, ar tuos atvejus, kai to reikalauja teisės aktai, ar tuos atvejus, kai kitaip nustatyta šioje Privatumo politikoje.

Bendrovė įsipareigoja saugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto jų pakeitimo, atskleidimo, sukčiavimo ar bet kokio kito netinkamo disponavimo jais.

Bendrovė neatsako už bet kokį netinkamą duomenų panaudojimą, kai jis įvyko dėl Duomenų subjekto kaltės.

9. Ar Bendrovė yra pasitelkusi duomenų tvarkytojus?

Bendrovė asmens duomenis tvarko pasitelkdama asmens duomenų tvarkytojus, kurie teikia mums buhalterinės apskaitos, personalo administravimo, Svetainės prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito ir kitas paslaugas.

Mes užtikriname, kad duomenų tvarkytojai, kuriuos pasitelkiama turi teisę tvarkyti Jūsų duomenis tik pagal Bendrovė nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus, Bendrovės veiklai. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, siekiame užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Jūsų duomenų paslaptį.

10. Ar Jūsų duomenys gali būti atskleisti kitiems asmenims?

Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims galime pateikti:
a) ginčo atveju – teisines paslaugas mums teikiantiems teisininkams;
b) pasitelktiems duomenų tvarkytojams;
c) valstybės institucijoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Kokios naudojamos duomenų saugos priemonės?

Mes užtikriname Jūsų pateiktų asmens duomenų konfidencialumą. Bendrovė yra įdiegusi reikiamą įrangą, kuri turi užtikrinti vartotojų duomenų saugumą nuo nesankcionuoto įsilaužimo ar panaudojimo, pakeitimo, neteisėto ar atsitiktinio sunaikinimo. Asmens duomenys neperduodami už Europos Sąjungos ribų.

12. Kokios Jūsų teisės?

a) Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti).
b) Reikalauti ištaisyti, arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti).
c) Reikalauti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė būti pamirštam).
d) Reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą (teisė apriboti).
e) Teisė į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).
f) Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu, tačiau tokiu atveju Jūs galite prarasti galimybę būti informuoti apie teisę.
g) Atšaukti duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo tais tikslais, kuriais sutikimai buvo pateikti.
h) Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės į mus raštu arba susisiekite su mumis žemiau nurodytu elektriniu paštu rašydami iš elektroniniu pašto adreso, kuris buvo mums pateiktas. Telefonu tokios informacijos neteikiame.

13. Baigiamosios nuostatos

Bendrovė neatsako už bet kokią žalą ir/ar duomenų praradimą, pakeitimą ar kitokį netinkamą disponavimą jais, kuriuos Duomenų subjektas patyrė dėl savo kaltės, sąmoningo trečiųjų asmenų elgesio, netinkamo naudojimosi Svetaine ar kitokių netinkamų veiksmų, kurie įvyko ne dėl Bendrovės kaltės.

Bendrovė pasilieka sau teisę atsisakyti vykdyti Jūsų prašymus dėl duomenų tvarkymo, jei jie yra nepagrįsti, neadekvatūs ir neproporcingi, taip pat - jei Duomenų subjektui netinka Bendrovės numatyta duomenų pateikimo forma.

Pildydami parašką, rašydami elektroninį laišką, siųsdami užklausą ar kitokiu būdu kreipdamiesi į Bendrovę, Jūs neprieštaraujate Bendrovės teisei susisiekti su Jumis atgal.

Bendrovė turi teisę bet kada atnaujinti Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo Svetainėje.

Visais duomenų tvarkymo klausimais galite susisiekti žemiau nurodytais kontaktais:

UAB "Trustpack"
adresas: Salomėjos Nėries g. 69, 06304 Vilnius, Lietuva
elektroninis paštas: info@trustpack.lt

Ši privatumo politika atnaujinta: 2021-06-14